KR_n

Mreža digitalnih zaslonov iPegaz, pokriva Slovenijo in je med največjimi delujočimi sistemi velikih LCD zaslonov v državi.

Zasloni mreže iPegaz so postavljeni v prostorih, kjer se sklepajo zavarovanja, registracije vozil, tehnični pregledi… z visoko pretočnostjo ljudi – preko 8 000 000 (8 mio) ogledov letno.

Upravljanje iz enega centra nam omogoča takojšno razpošiljanje vsebin na vse lokacije. Po potrebi je možno dnevno spreminjanje vsebin.

Mreža iPegaz je zaradi nacionalne pokritosti in načina podajanja vsebin cenovno do nekajkrat ugodnejša od najbolj branih tiskanih medijev in televizije.

***

 graf1